Barts zatvarači

Nagradni natječaj je završio. Zahvaljujemo se svima na prijavama i čestitke dobitnicima.

Ime i prezime Broj osvojenih nagrada
1. Nikolina Križak 1
2. Blanka Plavotić 1
3. Darko Đemić 1
4. Antonio Pastović 2
5. Ivana Rukavina 1
6. Viktor Jurić 1
7. Dalibor Blagojević 1
8. Ana Šimonji 1
9. Patrizia Mohović 1
10. Snježana Dragobrato 1
11. Tajana Gović 1
12. Marko Kardum 1
13. Monika Smesnik 1
14. Domagoj Budimir 1
15. Dino Kramar 1
16. Igor Gašparović 1

____

Pravila nagradnog natječaja

Članak 1: ORGANIZATOR

Nagradni natječaj ”BARTS ZATVARAČI NAGRADNI NATJEČAJ ” (u daljnjem tekstu: Natječaj) priređuje i organizira društvo JAMNICA plus d.o.o., Zagreb, Getaldićeva 3, 10 000 Zagreb, OIB: 02233362849 (u daljnjem tekstu: Organizator).

Članak 2: TRAJANJE, SVRHA I MJESTO PROVOĐENJA NAGRADNOG NATJEČAJA

Natječaj se provodi u svrhu promocije proizvoda Organizatora. Natječaj traje od 23.07.2021. do 31.08.2021. godine u 23:59 sati, a odnosi se na područje Republike Hrvatske.

Osoba koja se prijavi radi sudjelovanja u Natječaju dalje se u tekstu naziva Sudionik.

Članak 3: PODRUČJE PROMOCIJE

Sve informacije o Natječaju bit će dostupne na web stranici Organizatora www.bartsdrinks.com.

Članak 4: PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u Natječaju imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj starije od 18 godina na dan početka ovog Natječaja, izuzev zaposlenika Organizatora,  kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća) kao i niti jedna druga osoba koja je sudjelovala u pripremi ovog Natječaja.

Članak 5: KAKO SUDJELOVATI U NAGRADNOM NATJEČAJU

Sudionici sudjeluju u Natječaju prikupljanjem zatvarača proizvoda BARTS Hard Seltzer  0,275L u nepovratnoj staklenoj ambalaži bilo koji okus (u daljnjem tekstu: proizvod). O prikupljenim zatvaračima proizvoda Sudionik obavještava Organizatora i to za vrijeme trajanja Natječaja do 31.8.2021. Zatvarači pristgli poštom ili neposrednom predajom Horeca prodajnom predstavniku Organizatora nakon 31.8.2021. neće se uzeti u obzir prilikom odabira Dobitnika.

Svaki Sudionik može sudjelovati neograničen broj puta u Natječaju, odnosno za svakih sakupljenih 50 zatvarača ostvaruje pravo na nagradu.

Članak 6: ODABIR DOBITNIKA

Prvih 2.000 (slovima: dvije tisuće) Sudionika koji najbrže sakupe 50 zatvarača proizvoda BARTS Hard Seltzer 0,275L u nepovratnoj staklenoj ambalaži bilo koji okus osvajaju nagradu i to potrošačku KONZUM karticu u vrijednosti 150,00 KN koja se može iskoristiti u razdoblju navedenom na navedenoj potrošačkoj kartici.

Sudionik koji tijekom trajanja Natječaja sakupi 50 zatvarača proizvoda o istome obavještava Organizatora ili putem pošte na način da sakupljene zatvarače šalje poštom sa podacima: ime i prezime, adresa, OIB, broj kontakt telefona na adresu Getaldićeva 3, 10000 Zagreb, na ruke Služba tržišnog marketinga, uz napomenu „Barts zatvarači nagradni natječaj“  ili putem Horeca prodajnog predstavnika Organizatora isključivo tijekom njegovog redovnog obilaska u sklopu radnog mjesta kojemu će osobno predati zatvarače te istom prilikom potpisati i predati Potvrdu o broju predanih zatvarača proizvoda  koja će ujedno sadržavati osobne podatke Sudionika i to ime, prezimen, adresu, OIB i broj telefona. Ovjeren primjerak Potvrde o primopredaji zatvarača koja pripada Organizator relevantna je za utvrđenje dana i vremena (sat i minute) zaprimanja zatvarača.

Trenutak zaprimanja zatvarača od strane Organizatora smatra se dan i vrijeme (sat i minuta) zaprimanja zatvarača u ekspedit Organizatora zaprimljenih putem pošte, odnosno dan i vrijeme (sat i minuta) predaje zatvarača HoReCa prodajnom predstavniku Organizatora. Trenutak zaprimanja zatvarača od strane Organizatora relevantan je za utvrđenje prvih 2.000 Sudionika kojima će se dodijeliti nagrada.

Članak 7: FOND NAGRADA KOJI UTVRĐUJE ORGANIZATOR

Fond nagrada sastoji se od 2.000 (slovima: dvije tisuće) potrošačkih KONZUM kartica u vrijednosti 150,00 KN.

Članak 8: OBJAVA DOBITNIKA

Dobitnici Natječaja bit će objavljeni u roku od 15 dana od dana završetka Natječaja na web stranici Organizatora www.bartsdrinks.com.

Članak 9: KAKO PREUZETI NAGRADU

Nagrada će se uručiti Sudioniku-pobjedniku u roku od 30 (trideset) dana od objave pobjednika na web stranici Organizatora  www.bartsdrinks.com.

Kako bi mu se uručila nagrada, svaki Sudionik–dobitnik dužan je potpisati izjavu o preuzimanju nagrade te potvrditi svoj identitet osobnom iskaznicom u slučaju osobne predaje nagrade ili prilikom uručenja putem dostave.

Članak 10: SUDIONICI U NAGRADNOM NATJEČAJU

Sudionici koji sudjeluju u nagradnom natječaju ne mogu zahtijevati nagradu u većim količinama ili drugačije nagrade od one koja je navedena u ovim Pravilima od strane Organizatora. Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju sudionici prihvaćaju ova Pravila, a dodatne informacije o Natječaju mogu dobiti putem e-maila marketing@jamnica.hr . Sudionici također ne mogu zamijeniti nagradu.

Članak 11: VRSTE I UPORABA OSOBNIH PODATAKA

Sudjelovanjem u ovom Natječaju, Sudionici su suglasni da Organizator prikuplja, obrađuje i objavljuje njihove osobne podatke koje su Sudionici sami dostavili u ovom Natječaju (ime, prezime, adresa, OIB i broj telefona) te biometrijske osobne podatke (fotografije Dobitnika) te se njima koristi isključivo za potrebe ovog Natječaja.

Sve osobne podatke koji se prikupljaju za potrebe ovog Natječaja, Organizator čuva u trajanju od 18 mjeseci od završetka Natječaja.

Sudionik je slobodan u svakom trenutku uskratiti svoj pristanak u pogledu prikupljanja i obrade osobnih podataka i prihvaa da takvo uskraivanje može dovesti do nemogunosti sudjelovanja na Natjeaju.

Organizator će navedene osobne podatke u stavku 1. ovog članka koristiti isključivo za:

∙ Objavu Dobitnika;

∙ Kontaktiranje Dobitnika radi dogovora oko dostave nagrade;

∙ Dostavljanje nagrade Dobitniku, tako što će biti dostavljenim podaci trećim stranama koje sudjeluju u izvršenju nagrade;

∙ Vođenje evidencije o sudjelovanju u nagradnim natječajima.

Članak 12: PRAVA SUDIONIKA VEZANA UZ OSOBNE PODATKE

Sudionici Natječaja slanjem maila na dpo@jamnica.hr imaju pravo, vezano uz osobne podatke koji se obrađuju temeljem ovog Natječaja:

∙ Zatražiti pristup osobnim podacima koje je Organizator pohranio;

∙ Zatražiti pristup informacijama o tome za što se koriste osobni podaci koje je Organizator pohranio;

∙ Zatražiti ispravak ili nadopunu osobnih podataka koje je Organizator pohranio;

∙ Zatražiti brisanje osobnih podataka koje je Organizator pohranio;

∙ Zatražiti zaustavljanje obrade osobnih podataka ako postoji osnovana sumnja da se njegovi podaci ne obrađuju na definirani način;

∙ Uložiti prigovor na podatke koje je Organizator prikupio i obrađuje.

Članak 13: OBJAVLJIVANJE OSOBNIH PODATAKA

Organizator može podijeliti osobne podatke Sudionika s trećom stranom koja pruža uslugu pripreme i provedbe Natječaja, a s kojom Organizator surađuje, te s trećom stranom koja provodi u ime Organizatora i za njegov račun sve aktivnosti vezane za organizaciju isporuke Nagrade.

Organizator je ovlašten otkriti osobne podatke Sudionika i onda kada je to nužno radi poštivanja njegovih zakonskih obveza.

Članak 14: NADOPUNE I ISPRAVLJANJE OSOBNIH PODATAKA

Sudionik je ovlašten promijeniti bilo koji osobni podatak slanjem emaila na adresu dpo@jamnica.hr, u kojem je Sudionik dužan navesti ime i prezime, adresu i email adresu te koje informacije želi nadopuniti.

Članak 15: ZAŠTITA PODATAKA

Organizator poduzima tehničke i organizacijske mjere sigurnosti za zaštitu osobnih podataka od slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka ili izmjena te od neovlaštenog otkrivanja ili pristupa.

Članak 16: MALODOBNI SUDIONICI U NAGRADNOM NATJEČAJU

Maloljetnici nemaju pravo sudjelovati u Nagradnom natječaju. U slučaju da se, unatoč ovim Pravilima, maloljetna osoba prijavi za sudjelovanje u Nagradnom natječaju, a kasnijom provjerom podataka bude ustanovljeno da ne udovoljava uvjetu godina iz članka 4. ovih Pravila, njezin rezultat bit će proglašen nevažećim.

Članak 17: POREZI

Dobitnik ne snosi obavezu plaćanja nikakvih poreza, obveze ili naknada direktno povezanih s nagradama, osim troškova prijevoza, sukladno članku 7. ovih Pravila.

Članak 18: U SLUČAJU SPORA

U slučaju spora između Organizatora i Sudionika nagradnog natječaja nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

Članak 19: MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG NATJEČAJA

Organizator zadržava pravo da prekine Natječaj, u slučaju okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći, u kojem slučaju se oslobađa svih mogućih nastalih obveza prema Sudioniku. Sudionik koji sudjeluje u Natječaju prihvaća prava i obveze iz Pravila.

Članak 20: IZMJENE PRAVILA

Organizator zadržava pravo promjene Pravila, o čemu će svi Sudionici biti pravovremeno obaviješteni na web stranici Organizatora www.bartsdrinks.com .

U Zagrebu 21. srpnja 2021. godine