Less
usual challenge

Članak 1: ORGANIZATOR

Nagradni natječaj ”Less usual challenge” (u daljnjem tekstu: Natječaj) priređuje i organizira društvo JAMNICA plus d.o.o., Zagreb, Getaldićeva 3, 10 000 Zagreb, OIB: 02233362849 (u daljnjem tekstu:
Organizator).

Članak 2: TRAJANJE, SVRHA I MJESTA PROVOĐENJA NAGRADNOG NATJEČAJA

Natječaj se provodi u svrhu promocije Organizatora na Instagram profilu: https://www.instagram.com/barts_drinks/. Natječaj traje od 08.07.2021. do 05.08.2021. godine u 23:59 sati, a odnosi se na područje Republike Hrvatske. Faza I traje od 08.07.2021. godine do 27.07.2021. godine, a Faza II od 28.07.2021. godine do 05.08.2021.
godine. Osoba koja se prijavi radi sudjelovanja u Natječaju dalje se u tekstu naziva Sudionik. Natječaj nije ni na koji način povezan, sponzoriran ili promoviran od strane bilo koje društvene mreže koja se spominje u ovim pravilima, kao ni od bilo koje treće strane koja se spominje u ovim Pravilima.

Članak 3: PODRUČJE PROMOCIJE

Sve informacije o Natječaju bit će dostupne na službenoj Instagram stranici Organizatora
(https://www.instagram.com/barts_drinks/).

Članak 4: PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u Natječaju imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj starije od 18 godina na dan početka ovog Natječaja, izuzev zaposlenika Organizatora, zaposlenika društva Cherry marketing solutions, Beograd, Cara Dušana 212, Zemun, Srbija, OIB: 109231630, kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća) – kao i niti jedna druga osoba koja je sudjelovala u pripremi ovog Natječaja.

Članak 5: KAKO SUDJELOVATI U NAGRADNOM NATJEČAJU

Natječaj se odvija u dvije faze prema prethodno definiranim rokovima.
Cilj Natječaja u Fazi I je da Sudionik/ca u komentaru bilo koje od tri objave nagradnog natječaja na Instagram stranici Organizatora (https://www.instagram.com/barts_drinks/), kreira prijedlog što kreativnijeg, “less usual“, izazova influenceru za koga se vezuje spomenuta natječajna objava. U Fazi II, cilj Natječaja je da Sudionik/ca na svom Instagram profilu objavi rekreiran ispunjen izazov influencera iz Faze I i napiše aktivacijski hashtag. Organizator neće imati pristup korisnikovom Instagram profilu, niti će se koristiti i pristupati korisnikovim podacima na toj mreži, osim onih podataka koji su javno dostupni. Svako korištenje lažnih ili dvostrukih profila ili opravdana sumnja u postojanje istih, sankcionirat će se eliminacijom Sudionika iz Natječaja.

Organizator ne može znati koji osobni podaci će biti prenijeti društvenim mrežama, niti na koji način i u kojem opsegu će takvi podaci biti korišteni od strane istih ili trećih osoba. Preporučuje se Sudioniku da se upozna s pravilima zaštite podataka na spomenutim društvenim mrežama.

Članak 6: ODABIR DOBITNIKA

Stručni žiri Organizatora na temelju kreativnosti odgovora bira tri (3) Dobitnika Natječaja u Fazi I i jednog (1) u Fazi II. Dobitnici Natječaja u Fazi I bit će objavljeni 23.07.2021. godine do 17h na Instagram profilu (https://www.instagram.com/barts_drinks/) u story objavi Organizatora, a 05.08.2021. godine do 17h na Instagram profilu (https://www.instagram.com/barts_drinks/) u story i feed objavi Organizatora za Fazu II. Imena Dobitnika nagrade bit će objavljena sukladno odredbi članka 12. ovih Pravila. U slučaju da se Dobitnik za Fazu I ne javi u roku od 48 sati za Fazu I i u roku od 24 sata za Fazu II, Organizator ima pravo proglasiti novog Dobitnika natječaja na temelju sljedećeg najkreativnijeg odgovora prema odluci stručnog žirija.

Članak 7: FOND NAGRADA KOJI UTVRĐUJE ORGANIZATOR

Fond nagrada u Fazi I sastoji se od tri (3) vaučera za let Gyrocopter-om u trajanju od 30min iznad Zagreba za jednu osobu, te će svaki od tri (3) objavljena Dobitnika dobiti po jedan vaučer. Organizator ne snosi troškove prijevoza i sve dodatne potrebne troškove za dolazak u Zagreb na mjesto polaska. Vaučer se može iskoristiti u roku od tri (3) mjeseca od dana proglašenja dobitnika.

Fond nagrada u Fazi II sastoji se od jednog (1) putovanja na Glamping vikend u Lanterna Premium Camping Resort – Camping Homes, za dvije odrasle osobe, u periodu od 13.08.2021. do 15.08.2021. godine. Organizator snosi troškove rezervacije i boravka u smještaju (Glamping Premium šator) u spomenutom periodu za dvije odrasle osobe, kao i dodatne troškove čišćenja i turističke pristojbe. Organizator ne snosi troškove prijevoza do smještaja. Nagrada se može iskoristiti samo u periodu od 13.08.2021. do 15.08.2021. godine.  Sudionik/ca je u obavezi potvrditi nagradu u roku od 24h nakon stupanja u kontakt sa Organizatorom.

Organizator ne snosi odgovornost u slučaju nemogućnosti izdavanja nagrade zbog više sile (poput pandemije Covid-19 i drugih).

Članak 8: KAKO PREUZETI NAGRADU

Nakon završetka obje faze Natječaja, Dobitnici će o osvojenoj nagradi biti obaviješteni putem story objave na Instagram profilu Organizatora (https://www.instagram.com/barts_drinks/) u kojoj će se Sudionici obavijestiti označavanjem da su osvojili nagradu. Za preuzimanje nagrade Dobitnik je obavezan Organizatoru dostaviti osobne podatke (ime, prezime, adresu i broj telefona), kao i druge neophodne podatke za izdavanje Nagrade (uvjetovane trećim stranama koje sudjeluju u izdavanju nagrade).

Članak 9: SUDIONICI U NAGRADNOM NATJEČAJU

Sudionici koji sudjeluju u nagradnom natječaju ne mogu zahtijevati nagradu u većim količinama ili drugačije nagrade od one koja je navedena u ovim Pravilima od strane Organizatora. Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju sudionici prihvaćaju ova Pravila. Sudionici također ne mogu zamijeniti nagradu za novac ili prenijeti nagradu na neku drugu osobu.

Organizator će pregledati sve zaprimljene odgovore i zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati prijavljene Sudionike u sljedećim slučajevima:

∙ Sudionik krši Pravila;

∙ Sudionik nije u roku od 48 sati za Fazu I i 24h za Fazu II dostavio Organizatoru osobne podatke ili informacije o potvrdi nagrade ili je dostavio netočne osobne podatke ili iz drugog razloga nije moguće stupiti s njim u kontakt;

∙ Sudionik se ne pridržava teme Natječaja;

∙ Sadržaj koji Sudionik prijavljuje je uvredljivog ili vulgarnog sadržaja, spominju se javne osobe ili tekst predstavlja sadržaj koji nije u skladu sa zakonom.

Članak 10: POGREŠKE I NEREGULARNE PRIJAVE

Pogrešne ili nepotpuno ispunjene prijave nevažeće su i ne daju pravo ni na kakvu nagradu. Više sudionika s istim emailom, odnosno adresom smatrat će se jednim Dobitnikom. Ako Sudionik Natječaja unese bilo kakav neprimjeren ili uvredljiv sadržaj, isti će biti uklonjen i neće se smatrati regularnom prijavom na Natječaj.

Članak 11: PUBLICITET

Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, Sudionici su suglasni da se njihov doprinos u natječaju može od strane Organizatora objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu u marketinške svrhe i to isključivo, sadržajno, vremenski i teritorijalno neograničeno u svim medijima.

Ovaj Natječaj nije ni na koji način povezan s Instagramom, Instagram ga ne promiče niti sponzorira. Sudionici osobne podatke daju Organizatoru isključivo za potrebe potpune funkcionalnosti ovog Natječaja, a ne Instagramu. Instagram je javni prostor i objava bilo kojeg sadržaja (uključujući i fotografije) može predstavljati zadiranje u privatnost, kako samih sudionika Natječaja, tako i trećih osoba. Smatrat će se da su Sudionici sadržaj povezan s ovim Natječajem objavili svojevoljno te Organizator ne snosi odgovornost za sadržaj istih, kao ni za zlouporabu korištenjem takvog sadržaja od bilo kojih trećih osoba. Također, Organizator će smatrati, ako su Sudionici objavili bilo kakav sadržaj povezan s ovim Natječajem (uključujući fotografije, tekstualne poruke, komentare, bilo koje osobne podatke i sl.), da imaju sva potrebna ovlaštenja za objavu takvog sadržaja.

Članak 12: VRSTE I UPORABA OSOBNIH PODATAKA

Sudjelovanjem u ovom Natječaju, Sudionici su suglasni da Organizator prikuplja, obrađuje i objavljuje njihove osobne podatke koje su Sudionici sami dostavili u ovom Natječaju (ime, prezime, adresa i broj telefona) te se njima koristi isključivo za potrebe ovog Natječaja.

Nagrada će svakom Dobitniku biti uručena u dogovoru sa trećim stranama koje sudjeluju u izdavanju nagrade. Dobitnici će od Organizatora elektroničkom poštom dobiti vaučer koji će prilikom preuzimanja nagrade pokazati trećim stranama koje sudjeluju u izdavanju nagrade.

Sve osobne podatke koji se prikupljaju za potrebe ovog Natječaja, Organizator čuva u trajanju od 12 mjeseci od završetka Natječaja.

Sudionik je slobodan u svakom trenutku uskratiti svoj pristanak u pogledu prikupljanja i obrade osobnih podataka i prihvaa da takvo uskraivanje može dovesti do nemogunosti sudjelovanja na Natjeaju.

Organizator će navedene osobne podatke u stavku 1. ovog članka koristiti isključivo za:

∙ Objavu Dobitnika;

∙ Kontaktiranje Dobitnika radi dogovora oko dostave nagrade;

∙ Dostavljanje nagrade Dobitniku, tako što će biti dostavljenim podaci trećim stranama koje sudjeluju u izvršenju nagrade;

∙ Vođenje evidencije o sudjelovanju u nagradnim natječajima.

Članak 13: PRAVA SUDIONIKA VEZANA UZ OSOBNE PODATKE

Sudionici Natječaja slanjem maila na dpo@jamnica.hr imaju pravo, vezano uz osobne podatke koji se obrađuju temeljem ovog Natječaja:

∙ Zatražiti pristup osobnim podacima koje je Organizator pohranio;

∙ Zatražiti pristup informacijama o tome za što se koriste osobni podaci koje je Organizator pohranio;

∙ Zatražiti ispravak ili nadopunu osobnih podataka koje je Organizator pohranio;

∙ Zatražiti brisanje osobnih podataka koje je Organizator pohranio;

∙ Zatražiti zaustavljanje obrade osobnih podataka ako postoji osnovana sumnja da se njegovi podaci ne obrađuju na definirani način;

∙ Uložiti prigovor na podatke koje je Organizator prikupio i obrađuje.

Članak 14: OBJAVLJIVANJE OSOBNIH PODATAKA

Organizator može podijeliti osobne podatke Sudionika s trećom stranom koja pruža uslugu pripreme i provedbe Natječaja, a s kojom Organizator surađuje, te s trećom stranom koja provodi u ime Organizatora i za njegov račun sve aktivnosti vezane za organizaciju isporuke Nagrade.

Organizator je ovlašten otkriti osobne podatke Sudionika i onda kada je to nužno radi poštivanja njegovih zakonskih obveza.

Članak 15: NADOPUNE I ISPRAVLJANJE OSOBNIH PODATAKA

Sudionik je ovlašten promijeniti bilo koji osobni podatak slanjem emaila na adresu dpo@jamnica.hr, u kojem je Sudionik dužan navesti ime i prezime, adresu i email adresu te koje informacije želi nadopuniti.

Članak 16: ZAŠTITA PODATAKA

Organizator poduzima tehničke i organizacijske mjere sigurnosti za zaštitu osobnih podataka od slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka ili izmjena te od neovlaštenog otkrivanja ili pristupa. Sudionik je upoznat s činjenicom da niti jedan prijenos podataka preko interneta ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran. Iako Organizator provodi razumne zaštitne mjere za zaštitu podataka, ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na internetsku stranicu https://www.instagram.com/barts_drinks/ ili s nje te nije odgovoran za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi.

Članak 17: POVJERLJIVOST PODATAKA TREĆIH INTERNETSKIH STRANICA

Ova Pravila i uvjeti korištenja odnose se isključivo na uporabu i objavljivanje informacija koje Organizator prikuplja od Sudionika na Instagram stranici https://www.instagram.com/barts_drinks/. Ostale internetske stranice kojima se može pristupiti preko ove internetske stranice imaju svoje izjave o povjerljivosti i prikupljanju podataka te načinima njihova korištenja i objavljivanja na njima. Organizator ne snosi odgovornost za načine i uvjete rada trećih strana.

Članak 18: OBJAVA DOBITNIKA

Dobitnici Natječaja bit će objavljeni 23.07.2021. godine do 17h na Instagram profilu (https://www.instagram.com/barts_drinks/) u story objavi Organizatora za Fazu I i 05.08.2021. godine do 17h na Instagram profilu (https://www.instagram.com/barts_drinks/) u story i feed objavi Organizatora za Fazu II.

Članak 19: MALODOBNI SUDIONICI U NAGRADNOM NATJEČAJU

Maloljetnici nemaju pravo sudjelovati u Nagradnom natječaju. U slučaju da se, unatoč ovim Pravilima, maloljetna osoba prijavi za sudjelovanje u Nagradnom natječaju, a kasnijom provjerom podataka bude ustanovljeno da ne udovoljava uvjetu godina iz članka 5. ovih Pravila, njezin rezultat bit će proglašen nevažećim te će nagrada pripasti idućem punoljetnom najbolje plasiranom sudioniku.

Članak 20: POREZI

Dobitnik ne snosi obavezu plaćanja nikakvih poreza, obveze ili naknada direktno povezanih s nagradama, osim troškova prijevoza, sukladno članku 7. ovih Pravila.

Članak 21: U SLUČAJU SPORA

U slučaju spora između Organizatora i Sudionika nagradnog natječaja nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

Članak 22: MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG NATJEČAJA

Organizator zadržava pravo da prekine Natječaj, u slučaju okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći, u kojem slučaju se oslobađa svih mogućih nastalih obveza prema Sudioniku. Organizator ne snosi nikakvu odgovornost zbog tehničkih problema ili grešaka u unosu podataka i drugih razloga koji ne ovise o Organizatoru. Sudionik koji sudjeluje u Natječaju prihvaća prava i obveze iz Pravila.

Članak 23: IZMJENE PRAVILA

Organizator zadržava pravo promjene Pravila, o čemu će svi Sudionici biti pravovremeno obaviješteni u komentaru na post koji komunicira Natječaj na Instagram stranici  https://www.instagram.com/barts_drinks/.

Izjava:

Sudjelovanjem u Natječaju, dajem svoj izričit pristanak Organizatoru da prikuplja i obrađuje moje osobne podatke (ime, prezime, adresa, kontakt telefon) za potrebe provođenja Natječaja kao i budućeg kontaktiranja u svrhu promidžbe proizvoda i usluga Organizatora.

Ovom izjavom dajem svoj izričit pristanak da u slučaju osvajanja nagrade Organizator objavi moje dostavljene osobne podatke u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu bez naknade, te da ih koristi u promidžbene svrhe ako je to potrebno, bez ikakve obaveze davanja bilo kakve naknade za isto.

Ovom izjavom suglasan/suglasna sam da je sadržaj prijave od sada vlasništvo Organizatora, te se obvezujem suzdržati od bilo kakvih postupaka prema Organizatoru na osnovi prava korištenja i/ili vlasništva navedenog Odgovora.

Također sam suglasan/suglasna da Organizator može o svome trošku sa mnom komunicirati pisanim putem o samom kreativnom Natječaju u razdoblju od 3 mjeseca nakon završetka kreativnog Natječaja.